��� �������ܺ��

  ..:Ստեփանակերտ
  ..:Ասկերան
  ..:Հադրութ
  ..:Մարտակերտ
  ..:Մարտունի
  ..:Շահումյան
  ..:Շուշի
  ..:Քաշաթաղ
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

.:Ներածություն

.:Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2005 թվականի առաջին մարդահամարի մասին

.:Բաժին 1
  Բնակչության բաշխումն ըստ վարչատարածքային բաժանման

.:Աղյուսակ 1.1
  Առկա և մշտական բնակչությունն ըստ վարչատարածքային բաժանման և սեռի


.:Բաժին 2
  Մշտական բնակչության ժողովրդագրական բնութագրերը

.:Աղյուսակ 2.1
  Առկա և մշտական բնակչությունը (քաղաքային, գյուղական) ըստ տարիքի և սեռի

.:Աղյուսակ 2.2
  Մշտական բնակչությունը (քաղաքային, գյուղական) ըստ տարիքի, սեռի և ամուսնական վիճակի

.:Աղյուսակ 2.3
  Մշտական բնակչությունից կանայք (քաղաքային, գյուղական) ըստ տարիքի և երբևէ ծնած երեխաների թվաքանակի

.:Աղյուսակ 2.4
  Մշտական բնակչությունից կանայք (քաղաքային, գյուղական) ըստ տարիքի և ողջ մնացած երեխաների թվաքանակի


.:Բաժին 3
  Մշտական բնակչության կրթական մակարդակը

.:Աղյուսակ 3.1
  Մշտական բնակչությունը (քաղաքային, գյուղական) ըստ կրթական մակարդակի, սեռի և տարիքի

.:Աղյուսակ 3.2
  Սովորող մշտական բնակչությունը (քաղաքային, գյուղական) ըստ տարիքի, սեռի և ուսումնական հաստատության տիպի

.:Աղյուսակ 3.3
  Մշտական բնակչությունից կանայք (քաղաքային, գյուղական) ըստ տարիքի, կրթական մակարդակի և երբևէ ծնած երեխաների թվաքանակի


.:Բաժին 4
  Մշտական բնակչության տնտեսական բնութագրերը

.:Աղյուսակ 4.1
  Մշտական բնակչությունը (քաղաքային, գյուղական) ըստ գոյամիջոցների հիմնական աղբյուրի, սեռի և տարիքի

.:Աղյուսակ 4.2
  Մշտական բնակչությունը (քաղաքային, գյուղական) ըստ տարիքի, ամուսնական վիճակի, տնտեսական ակտիվության և սեռի

.:Աղյուսակ 4.3
  Զբաղված մշտական բնակչությունը (քաղաքային, գյուղական) ըստ զբաղվածության կարգավիճակի

.:Աղյուսակ 4.4
  Տնտեսապես ակտիվ մշտական բնակչությունը (քաղաքային, գյուղական) ըստ զբաղմունքի, սեռի և տարիքի

.:Աղյուսակ 4.5
  Տնտեսապես ակտիվ մշտական բնակչությունը (քաղաքային, գյուղական) ըստ զբաղմունքի, սեռի և կրթական մակարդակի

.:Աղյուսակ 4.6
  Տնտեսապես ակտիվ մշտական բնակչությունը (քաղաքային, գյուղական) ըստ տնտեսական գործունեության տեսակի, սեռի և տարիքի

.:Աղյուսակ 4.7
  Տնտեսապես ոչ ակտիվ մշտական բնակչությունը (քաղաքային, գյուղական) ըստ սեռի և չաշխատելու պատճառի


.:Բաժին 5
  Մշտական բնակչության ազգային կազմը

.:Աղյուսակ 5.1
  Մշտական բնակչությունը (քաղաքային, գյուղական) ըստ տարիքի և ազգության

.:Աղյուսակ 5.2
  Մշտական բնակչությունը (քաղաքային, գյուղական) ըստ լեզուների և ազգության

.:Աղյուսակ 5.3
  Մշտական բնակչությունը (քաղաքային, գյուղական) ըստ ազգության, սեռի և կրթական մակարդակի


.:Բաժին 6
  Մշտական բնակչության տեղաշարժերը (միգրացիան)

.:Աղյուսակ 6.1
  Մշտական բնակչության բաշխումն ըստ նախորդ բնակավայրի, մշտական բնակավայրում բնակվելու տևողության, սեռի և տարիքի

.:Աղյուսակ 6.2
  Մշտական բնակչության բաշխումն ըստ քաղաքացիության երկրի, մշտական բնակավայրում բնակվելու տևողության, սեռի և տարիքի

.:Աղյուսակ 6.3
  Մշտական բնակչության բաշխումն ըստ ծննդավայրի (ԼՂՀ շրջանների և արտերկրների), սեռի և տարիքի

.:Աղյուսակ 6.4
  Մշտական բնակչության (քաղաքային, գյուղական) բաշխումն ըստ 1988թ. սկսած բնակավայրը փոխած անձանց, սեռի և տարիքի


.:Բաժին 7
  Մշտական բնակչության տնային տնտեսությունների քանակն ու կազմը

.:Աղյուսակ 7.1
  Մշտական բնակչության տնային տնտեսությունների անդամները (քաղաքային, գյուղական) ըստ ազգակցական կապի, սեռի և տարիքի

.:Աղյուսակ 7.2
  Մշտական բնակչության տնային տնտեսությունների 15 և բարձր տարիքի անդամները (քաղաքային, գյուղական) ըստ ազգակցական կապի, սեռի և ամուսնական վիճակի


.:Բաժին 8
  Մշտական բնակչության բնակության պայմանները

.:Աղյուսակ 8.1
  Մշտական բնակչության տնային տնտեսությունները (քաղաքային, գյուղական) ըստ կազմի, բնակելի շինության տեսակի և անօթևան տնային տնտեսությունների թվի

.:Աղյուսակ 8.2
  Մշտական բնակչության տնային տնտեսությունների (քաղաքային, գյուղական) բաշխումն ըստ բնակելի շինության տեսակի, արտաքին պատերի շինանյութի և կառուցման ժամանակաշրջանի

.:Աղյուսակ 8.3
  Մշտական բնակչության տնային տնտեսությունները (քաղաքային, գյուղական) ըստ կազմի, զբաղեցրած բնակելի շինության տեսակի և սենյակների թվի

.:Աղյուսակ 8.4.1
  Մշտական բնակչության տնային տնտեսությունների (քաղաքային, գյուղական) բաշխումն ըստ ջրամատակարարման հիմնական աղբյուրի և բնակելի շինության տեսակի

.:Աղյուսակ 8.4.2
  Մշտական բնակչության տնային տնտեսությունների անդամները (քաղաքային, գյուղական) ըստ ջրամատակարարման հիմնական աղբյուրի և բնակելի շինության տեսակի

.:Աղյուսակ 8.5.1
  Մշտական բնակչության տնային տնտեսությունների (քաղաքային, գյուղական) բաշխումն ըստ զուգարանային հարմարությունների և բնակելի շինության տեսակի

.:Աղյուսակ 8.5.2
  Մշտական բնակչության տնային տնտեսությունների անդամները (քաղաքային, գյուղական) ըստ զուգարանային հարմարությունների և բնակելի շինության տեսակի

.:Աղյուսակ 8.6.1
  Մշտական բնակչության տնային տնտեսությունների (քաղաքային, գյուղական) բաշխումն ըստ աղբահանման ձևի և բնակելի շինության տեսակի

.:Աղյուսակ 8.6.2
  Մշտական բնակչության տնային տնտեսությունների անդամները (քաղաքային, գյուղական) ըստ աղբահանման սպասարկման ձևի և բնակելի շինության տեսակի

.:Աղյուսակ 8.7.1
  Մշտական բնակչության տնային տնտեսությունների (քաղաքային, գյուղական) բաշխումն ըստ լուսավորման հիմնական աղբյուրի, հեռախոսի առկայության և բնակելի շինության տեսակի

.:Աղյուսակ 8.7.2
  Մշտական բնակչության տնային տնտեսությունների անդամները (քաղաքային, գյուղական) ըստ լուսավորման հիմնական աղբյուրի, հեռախոսի առկայության և բնակելի շինության տեսակի

.:Աղյուսակ 8.8.1
  Մշտական բնակչության տնային տնտեսությունների (քաղաքային, գյուղական) բաշխումն ըստ լոգարանային հարմարությունների և բնակելի շինության տեսակի

.:Աղյուսակ 8.8.2
  Մշտական բնակչության տնային տնտեսությունների անդամները (քաղաքային, գյուղական) ըստ լոգարանային հարմարությունների և բնակելի շինության տեսակի

.:Աղյուսակ 8.9.1
  Մշտական բնակչության տնային տնտեսությունների (քաղաքային, գյուղական) բաշխումն ըստ ջեռուցման հիմնական աղբյուրի և բնակելի շինության տեսակի

.:Աղյուսակ 8.9.2
  Մշտական բնակչության տնային տնտեսությունների անդամները (քաղաքային, գյուղական) ըստ ջեռուցման հիմնական աղբյուրի և բնակելի շինության տեսակի

.:Աղյուսակ 8.10
  Մշտական բնակչության տնային տնտեսությունների (քաղաքային, գյուղական) բաշխումն ըստ բնակելի շինության սեփականության ձևի և տեսակի

.:Աղյուսակ 8.11
  Մշտական բնակչության տնային տնտեսությունները (քաղաքային, գյուղական) ըստ կազմի, զբաղեցրած սենյակների թվի և բնակելի մակերեսի